top of page
csm_ElExisBanner_0b5132babe.jpg

מכונת ההזרקה המתקדמת והמהירה. El-Exis SP 

מותאמת למוצרי אריזה ודקי דופן

מהירות גבוהה כמדד חשוב התורם ומייעל את כושר הייצור שלך!

ה-El-Exis SP היא מכונת ההזרקה המתקדמת והמהירה ביותר בשוק.

עם מערכת ההנעה החכמה שלה, אין פשרות בין ביצועים מקסימליים לצריכת אנרגיה.

המכונה תוכננה עבור יותר מ-200,000,000 מחזורים,

ה-El-Exis SP פועלת באמינות מוחלטת לאורך שנים רבות, אפילו ביישומים דינמיים במיוחד.

  • מָהִירה

  • מתוחכמת

  • דִינָמִית

  • מדוייקת

  • ייחודית בתחום

bottom of page