top of page
Multi01.jpg

הזרקה מרובת רכיבים Multi 

ה-Multi - הזרקה דו-קומפוננטית .

הזרקה מרובת רכיבים שילוב חומרים וצבעים שונים-

Multi component injection moulding

איכות גבוהה בעיצוב רב צבעים/ חומרים, חלקים בעלות נמוכה יותר, חלקים יצוקים מורכבים הכוללים שני רכיבים או יותר.

כל הגורמים הללו תרמו לאימוץ המהיר של הזרקה מרובת רכיבים.

זה כרוך בהזרקת שני חומרים שונים או יותר לאותה תבנית באופן מחזורי או בו-זמני ליצירת מוצר בודד.

תהליך זה נמצא בשימוש נרחב בתעשיות הרכב, הקוסמטיקה, האלקטרוניקה, החומרים המתכלים והרפואה, שבהן יש ביקוש גבוה לפונקציונליות, באיכות הגבוהה ביותר או למוצרים אסתטיים.
 

 • "שולחן מסתובב" – Turntable process ייצור של מספר חלקים באמצעות סיבוב של צד התבנית הנע.

 • "גרעין מסתובב" Index platen - ייצור של מספר חלקים באמצעות העברת החלק מחלל אחד לחלל אחר בתבנית.

 • הזרקה כפולה -Bi-injection moulding הזרקה בו-זמנית או מושהית של שני רכיבים לאותו חלל

 • תהליך Core-back - הזרקה של שני מרכיבים לחלל אחד ברצף, חלל עבור המרכיב השני נפתח בעזרת שסתום.

 • תהליך העברה - Transfer process החלק המוזרק מועבר ידנית או על ידי רובוט לחלל השני או למכונה השנייה.
   

ייתרונות התהליך:

 • חסכון בעלויות הרכבה

 • שיפור באיכות המוצר והחזרתיות.

 • צימצום שטח רצפה נדרש

 • צריכת אנרגיה מופחתת

 • גמישות בעיצוב האפליקציה (צבעים, חומרים)

bottom of page