top of page

Sumitomo (SHI) Demag- מכונות  להזרקת פלסטיק 

המומחים לטכנולוגיות הזרקה  ופתרונות ייצור מתקדמים

מומחיות בטכנולוגיות הזרקה בתעשיית הפלסטיק

MOLO-Molding Innovation

לפעול, על בסיס בר בקיימא

הזרקה בת קיימא

שמירה על הסביבה הטבעית ומשאבי הטבע היא המשימה הראשונה בפיתוח בר-קיימא, ועל ידי השגת מטרה זו, הוגנות חברתית יכולה להתממש, דבר שיוביל לפיתוח כלכלי שהוא בר-קיימא שינוי אקלים, זיהום סביבתי. מחסור במשאבים. הנושאים שאנו מתמודדים איתם כיום כחברה הם מרובים.

עברנו מזמן את הנקודה שבה הפרמטר היחיד המנחה הוא צמיחה, נדרש אומץ ואכפתיות כדי לקבל החלטות בנות קיימא יותר וליישם צעדים אתיים.

ב  MOLO-Molding Innovation נציגתה הבלעדית של  Sumitomo (SHI) Demag עשינו את הצעד הזה כבר, תמיכה בלקוחותינו להגנת העתיד ולתרום לכלכלה המעגלית.

 

העיקרון המנחה שלנו "פעל על בסיס בר קיימא" טבוע עמוק בערכים שלנו. הוא מגדיר את כל הפעולות שאנו נוקטים.

עבודה עם Sumitomo (SHI) Demag מבטיחה שתמיד יהיה לך שותף גלובלי אמין וצופה פני עתיד לצידך, הנתמך על ידי טכנולוגיית הזרקה העדכנית ביותר לשיפור הפרודוקטיביות, חסכונית באנרגיה ובת קיימא.

csm_Multi_2102b98231.jpg
bottom of page